loader

color options

+48 516 385 392
info@369sortwaste.pl

Zastosowanie matematyki w recyklingu nie jest takie oczywiste dla wielu osób.

Ale czy da się w ogóle matematykę zastosować w naszych domach przy codziennych obowiązkach?

Odpowiedź jest prosta.

Stosujemy ją nawet nie zdając sobie często z tego sprawy.

Przykładem niech będzię 3 fazowy prąd przemienny opracowany przez Nikola Teslę, który jest jednym z moich idoli jeśli chodzi o geniusz umysłu. Dlaczego nie 1 fazowy albo 5 fazowy, skoro można wymagać 5 pojemników na odpady, a kiedyś był nawet tylko 1? To pytanie retoryczne. Skupmy się na liczbie 3 w tym opisie.

Wystarczy zastosować tę konkretną liczbę w sortowaniu odpadów jako liczbę pojemników, oraz ilość kroków sortowania, a nasze codzienne sprawy wynikłe z obowiązku sortowania odpadów będą szły znaczniej lepiej, sprawniej i bardziej efektywnie. Liczba 3 jest kluczem, który przyniesie ład w gospodarce odpadami. Uwierz mi jeśli to czytasz. Liczba 3 znalazła się wielokrotnie na kartach bestselerowej księgi znanej jako Biblia. Może jest ku temu powód inny niż wszyscy przypuszczali? Może nikt nie przypuszczał, że Biblia to też księga o liczbach, a jej język jest na wskroś dualistyczny , czyli binarny, dwójkowy.

Zatem jaki wpływ na nasze życie mogą mieć obowiązkowe 3 kosze w kuchni?

A właściwie tylko obowiązkowe sortowanie na 3 frakcje, bo kosze mogą być ustawione w pomieszczeniu gospodarczym obok kuchni lub w innym miejscu.

Fatalny? Żaden? Zastanówmy się w tym artykule. Zrób sobie przerwę, zaparz kawę i przeczytaj ten artykuł 3 krotnie, następnie po przeczytaniu podaj linka do niego 3 zaufanym Tobie osobom i poproś o to samo. Niech będzie to czas refleksji nad czymś tak prostym jak wyrzucanie śmieci.

Tylko 1 droga prowadzi do celu. Tym celem jest wprowadzenie światowego standardu i unormowanie gospodarki odpadami na całej planecie Ziemia, a nawet poza nią. 

Taki standard powstał w mojej głowie już na początku 2020 AD, kiedy wróciłem z Irlandii do Polski. A rodził się przez lata mojego pobytu na emigracji i obserwacji zastosowanych tam rozwiązań oraz doświadczeń wyniesionych z Polski jeszcze z okresu PRL oraz transformacji ustrojowych, kiedy jako dziecko oddawałem dziesiątki kilogramów makulatury do skupu oraz zwoziłem umyte butelki z okolicy do innego skupu, dostając za to jakieś grosze, za które ledwie kupiłem gumę balonową Donald albo Turbo w sklepie z importowanymi towarami.

Zatem...wróćmy do liczby 3 i jej uniwersalności.

Przykłady z Biblii: 3 krzyże na Golgocie, 3 króli, 3 dary, 3 dni do zmartwychstania Jezusa, ... i czegoś pomiędzy wiarą, a nauką - jeśli istnieje UMYSŁ i CIAŁO to musi istnieć też _____. Prawda? Zgadzasz się ze mną? Jeśli nie, to mimo wszystko zastosuj u siebie w kuchni 3 kosze. Będzie dobrze. Mówię Ci to ze 100% pewnością.

Te 3 kosze to następujące frakcje.

1) MIX - (inaczej ZMIESZANE) czyli PAPIER,PLASTIK,METAL RECYKLINGOWANE I NIE RECYKLINGOWANE RAZEM. Dzieli się je na trzecim etapie (funkcja sortowacz odpadów), a na pierwszym mogą być w oddzielnych pojemnikach wewnątrz pomieszczeń, a na drugim w altanie śmietnikowej mogą być oddzielnie w workach plastikowych.

2) BIO (kosz wyłożony koniecznie wkładem biodegradowalnym, czyli grubym workiem papierowanym aby nie rozmiękł za szybko albo z plastiku biodegradowalnego)

3) SZKŁO i CERAMIKA (Dzieli się je na drugim etapie) [Sortują tylko dorośli. Uwaga dzieci! Można się skaleczyć]

Proste? Prawda? Ale czegoś brakuje. No nie?

Zapomnieliśmy o takich pomieszczeniach jak łazienka gdzie może masz brudne pieluchy, pokój z biurkiem gdzie wyrzucasz jakieś papiery, czy garaż, gdzie trzymasz inne graty.

Nie będzie problemu jak do łazienki wstawisz pojemnik MIX, pod warunkiem, że nie masz w domu małych dzieci lub osób starszych, które wymagają noszenia pieluch. W takim przypadku wstaw do łazienki pojemnik czwarty -  HIG - higieniczne. {Patrz zmienna Z, w uniwersalnym równaniu dla recyklingu}

Natomiast pojemnik na papier w pokoju z biurkiem, może być typu MIX z, którego na drugim etapie wynosisz odpad do banku odpadów/surowców. Jeśli mieszkasz na osiedlu gdzie pod blokiem obok tradycyjnej altany śmietnikowej jest bank odpadów/surowców, to możesz tu wrzucić czyste papiery z pojemnika MIX, ale tylko wtedy gdy trzymałeś je w oddzielnym worku w tym pojemniku i nie zabrudziły się odpadem z kuchni.

Jeśli natomiast wyrzucasz regularnie dużo czystego papieru to postaw sobie pojemnik typowo na PAPIER czyli MAKULATURA ale w pokoju obok kuchni, gdzie najwięcej przebywasz.

Mam nadzieję, że rozumiesz.

Wspomniałem o BANKU ODPADÓW/SUROWCÓW?

To jest w optymalnej wersji komplet 6 pojemników do sortowania selektywnego ustawionych na osiedlach mieszkaniowych pod apartamentami/blokami lub na placach w okolicy marketów oraz stacjach paliw.

Jedym z często spotykanych BANKÓW ODPADÓW są BANKI TEKSTYLIÓW  rozlokowane często przy marketach, ponieważ system JSSO na 5 pojemników wcale nie przewiduje jak traktować odpady jak tekstylia, odzież, obuwie.

BANKI TEKSTYLIÓW są potrzebne, wprowadźmy też powszechnie BANKI SZKŁA I CERAMIKI, BANKI MAKULATURY, BANKI PLASTIKU, BANKI ELEKTRYKI I ELEKTRONIKI ORAZ BANKI METALI.

A teraz pytanie, co zostawiasz w garażu, czy pomieszczeniu gospodarczym?

Zamawiaj na to pojemniki opisane w równaniu przez zmienną Z.

Na przykład:

Z1) REMONT

Z2) WYSTAWKA

Ewentualnie wywoź te odpady samodzielnie do najbliższego punktu PSZOK,

a jak nie masz podłączenia do kanalizacji miejskiej to

Z3) SZAMBO albo WŁASNA OCZYSZCZALNIA

No dobrze. Omówiliśmy ilość pojemników do podstawowego codziennego sortowania.

Czyli 3 w kuchni i 1 w łazience oraz 1 w pokoju, ewentualnie coś w pomieszczeniu gospodarczym.

Teraz omówmy krótko kroki sortowania.


3 kroki, czyli etapy sortowania. Co to znaczy?


Chodzi o kroki na tej linii sortowania odpadów, która tak naprawdę zaczyna się od nas samych. My, jako konsumenci wyprodukawanych przez nas dóbr nie potrafiliśmy do tej pory przez 2 tysiące lat od narodzenia Chrześcijaństwa wypracować skutecznych metod sortowania odpadów.

Jak to w ogóle możliwe?

Czy śmieci to naprawdę taki marginalny problem? Wątpię - on urasta do rangi wiszącego nad nami kataklizmu klimatycznego i ekologicznego.

Podzielmy zatem sortowanie na etapy i zróbmy to z wykorzystaniem tej wspaniałej uniwersalnej liczby 3 - "Świętej Trójcy Recyklingu"


1 etap sortowania: wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczeń niezamieszkałych.


2 etap sortowania: przy altanie śmietnikowej.

Uwaga! 3 pakiety (rodzaje umów do wyboru) do odbioru odpadów na osiedlach domów jednorodzinnych: MINIMUM, STANDARDOWY, ROZSZERZONY.

Na osiedlach z zabudową wielorodzinną, altany śmietniokowe powinny być złożone z dwóch sektorów. W sektorze dostępnym dla wszystkich mieszkańców, sortowanie według pakietu STANDARD, czyli na 6 pojemników: MIX, BIO, SZKŁO/CER, TEKSTYLIA, HIGIENICZNE, BALAST.


Więcej o pakietach w tym wpisie:

Sortowanie odpadów, a nauka matematyki. Proceduralne podejście do metody 369 SORTUJ.


3 etap jest zależny od charakteru zabudowy osiedla:

a) Na osiedlach z zabudową wielorodzinną altany śmietnikowe (etap 2) powinny podlegać pod MINISORTOWNIE/ SEGREGATORNIE i BANKI ODPADÓW, które napełnia sortowacz odpadów.

b) Na osiedlach rozproszonych domów jednorodzinnych, 3 etap sortowania powinien przebiegać w PUNKTACH ZBIORCZYCH/MINISORTOWNIACH/BANKACH ODPADÓW pod kontrolą pracownika marketów w centrach handlowych.

O ile do marketu można dowieźć niektóre odpady przy okazji robienia tam zakupów, o tyle to nie jest obowiązkowa metoda w tym wypadku, bo nie każdy będzie miał możliwość dowozić odpady do BANKÓW ODPADÓW przy sklepach / marketach / stacjach paliw.

Niemniej jednak, odpady z altan śmietnikowych z domów jednorodzinnych powinny także trafiać na 3 punkt sortowania w MINISORTOWNI.


Więcej o szczegółach tego rozwiązania przeczytasz w tym artykule o pokryciu obszarów w przestrzeni z wykorzystaniem zasad matematyki i ZŁOTEJ LICZBY Phi = 1.618033..

369 SORTUJ ODPADY. ZŁOTA LICZBA I CIĄG FIBONACCIEGO ORAZ LICZBY 3,6,9 W SYSTEMIE EKO AB369.


Zakłada się, że odpady są pozyskiwane z gospodarstw domowych lub z koszy ulicznych lub innych miejsc i obiektów jak budynki/struktury niezamieszkałe.

Czyli wszystkie odpady komunalne i nie tylko przechodzą przez 3 wstępne etapy sortowania.


Zatem po tych trzech etapach sortowania wstępnego, odpady powinny trafiać na przeładownię do centrum recyklingowego i w efekcie trafiać do następujących miejsc:


Odpady z frakcji MIX - centrum recyklingowe, które separuje zaawansowana technologicznie linia sortująca, oddzielająca metal od plastiku i papieru oraz reszty. Ale frakcja ta jest rozdzielona wstępnie na 3 etapie na 16 z 18 (z wyłączeniem SZKŁO/CER i TEX) frakcji posortowanych selektywnie.

Odpady SZKŁO i CERAMIKA - centrum recyklingowe, które ma już wstępnie posortowane frakcje przez sortowacza na szkło opakowaniowe, szkło nieopakowaniowe i cermikę, bo musi być koniecznie oddzielone na początku od linii sortowania MIX i BIO. Czyli szkło trafiać powinno w całości na oddzilną linię ze względu na to, że jest ciężkie i jego sortowanie w dużej ilości zwalniało by całą linię. Natomiast ceramika powinna trafiać na oddzielną linię od szkła. Potrzebne są dwie linie szkła i jedna ceramiki. (opakowaniowe i nieopakowaniowe oraz ceramika)

Odpady TEKSTYLNE - centra obrotu używaną odzieżą, second handy - szperki, centra PCK i innych fundacji.

Pamiętajcie! Pozostałe odpady recyklingowane uzyskane z frakcji MIX na 3 etapie - centrum recyklingowe, które separuje zaawansowana technologicznie linia sortująca, oddzielająca metal od plastiku, papieru oraz reszty, z wykorzystaniem rozwiązań fotooptycznych, mechanicznych i magnetycznych.

Przy założeniu, że segregujemy w 3 krokach wstępnych - 2 kroki samodzielnie i 3 krok sortowacz - co powinno być standardem, to z BANKÓW ODPADÓW, które napełnia sortowacz wychodzi 6 frakcji głównych z podziałem na 3 podfrakcje odpadów, są to odpady w większości przypadków praktycznie gotowe do przeładowania i sprzedaży.

Zatem przepuszczenie ich kolejno przez linię sortowniczą dobrzed dostrojoną do konkretnej frakcji nie powinno być trudnym procesem, a jedynie poprawi czystość danej frakcji do optymalnego rezultatu bliskiemu niemal 100% i zwiększa zarazem jej wartość handlową oraz możliwości praktycznego zastosowania w dalszym recyklingu. 


Do pełni opisu mamy 3 frakcje dodatkowe:

HIGIENICZNE, BIO i BALAST.

Odpady BIO - w miarę możliwości do zagospodarowania we własnym gospodarstwie i przetwarzane w prywatnych kompostownikach.

Ewentualnie kompostownia, która spełnia normy Unii Europejskiej dla tych odpadów kategorii 3, czyli z domieszką odpadów mięsnych. Jest to wysoce zaawansowana technologicznie norma, która stosuje bardzo drobne sita w celu przerobu frakcji bio. Ale najważniejsze jest aby BIO trafiało do kompostowni w workach biodegradowalnych, ekologicznych, papierowych lub ze specjalnego plastiku.

Możliwość frakcji BIO są jednak większe i można ją także wykorzystać do zasilania instalacji BIOGAZOWNI i produkcji metanu.

Odpady HIGIENICZNE - do spalenia w spalarni.

BALAST - do spalarni i część nienadająca się na składowisko.

Pozostaje nam odpad jak POPIÓŁ/ ŻUŻEL - który jest składowany,

oraz odpad ŚCIEKI PŁYNNE, który jest albo odbierany przez instalację kanalizacyjną, albo odbierany przez szambiarkę, ewentualnie przetwarzany we własnej oczyszczalni ścieków.


To chyba tyle, z tego co chciałem Wam dzisiaj przekazać.


Pamiętajcie!!!

3 kosze w kuchni traktujcie jako światowy standard sortowania na pierwszym etapie. Każda gospodyni powinna to mieć w kuchni. Nie 1, nie 5.


3 jest niezmiernie ważne w sortowaniu odpadów.

Tak samo jest ważne 6 jako 6 banków odpadów, o których wspomniałem wyżej, oraz 9 jako 9 pojemników dodatkowych o których przeczytasz w moim ebooku, który jest do pobrania z jednego z moich wpisów na blogu, oraz innych artykułach.


Proszę udostępnij ten artykuł 3 zaufanym osobom i poproś o to samo.

Niech ten wpis zyska czytelników, niech gospodarka odpadami zyska sensowny światowy standard.

Mam wrażenie, że jeśli właśnie Ty tego nie zrobisz, to świat czeka ŚMIECIOWY ARMAGEDDON czyli jakiś wielki kataklizm i zmiany na naszej planecie, które doprowadzą do zagłady gatunku ludzkiego.

Także postaraj się. Tylko 3 udostępnienia i 3 prośby o to samo.


Na koniec przypomnijmy postać uniwersalnej formuły:

(X + Y + Z) = 18; gdzie X=3, Y=6, Z=9.


Dziękuję. Pozdrawiam z przyszłości - Sylwe(sterBogu)siak.


If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have the key to the universe. — Nikola Tesla

Gdybyś tylko znał wspaniałość liczb 3, 6 i 9, miałbyś klucz do wszechświata. -Nikola Tesla


Licencja CC. Kopiowanie i edycja wielce wskazane.

Przypisy:

Vortex Mathematics: Source code of the Universe https://aayushivaish.medium.com/vortex-mathematics-source-code-of-the-universe-23749cc4ad6


Napisane przez Sylwester Bogusiak
O mnie: Programista, akwarysta, ekonomista, badacz, matematyk, filozof. Zamiłowanie do liczb i matematyki oraz komputerów zaszczepił u siebie wraz z obejrzeniem seansu Kaszpirowskiego w wieku 11 lat. Pierwsze co poznał - to to, że dobre jest mleko matki, a inne nie - czyli system binarny miał już opanowany w wieku niemowlęcym. Autor serwisu dla akwarystów www.akwa-market.pl i strony o pieniądzu i bankowości www.positivemoney.pl oraz założyciel kampanii 369 SORTUJ ODPADY.
Postaw mi kawę na buycoffee.to
Powiązane posty
POST